Co jsou Strážci Země

Pobytový program s navazujícím dokončením ve škole a doma

Strážci Země jsou unikátním programem odkrývajícím tajemství Země. Program pracuje s dobrodružstvím a prvky tajemna, používá propracované pomůcky a neokoukané postupy. Je postaven na originální metodice, známé jako „Výchova o Zemi“, která vznikla v USA pod vedením Steva van Matreho. Program se skládá z krátkého, třídenního pobytu v Přípravném centru Strážců Země, kam děti přijíždějí na pozvání tajemné postavy jménem E.M. Na pobyt pak navazuje práce dětí ve škole a doma. Po ukončení programu děti porozumí základním ekologickým konceptům (toky energie, přeměny materiálu, adaptace, vzájemná provázanost a další), rozvinou svoje schopnosti vnímání přírody a zvýší svoji environmentální senzitivitu. Během pobytu si užijí dobrodružství i tajemné chvíle a zažijí také pocit souznění s přírodou. Jsou motivovány k tomu, aby chránily planetu Zemi a aby své poznatky, zážitky a zkušenosti předávaly dál.

Cíle programu

Tok energií
přeměna materiálů

Žáci pochopí a popíší základní ekologické koncepty jako je tok energie, přeměna materiálů, koloběh a vzájemná provázanost.

Vytvoření vztahu k
magickému místu

Žáci prohloubí svou environmentální senzitivitu na základě vytvoření si vztahu ke svému Magickému Místu.

Šetření energie
a materiálů

Žáci na základě získaných znalostí a prožitků sníží svůj negativní dopad na Zemi minimálně jedním způsobem šetření energie a jedním způsobem šetření materiálů, který se stane do budoucna jejich návykem.

Sdílení zkušeností
s ostatními

Žáci se naučí své poznatky a prožitky sdílet s ostatními.

RVP: Člověk a příroda, Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Člověk a zdraví

Pro koho jsou Strážci Země

  • Program je určen žákům 4. - 6. tříd základních škol.
  • Lze s ním naplnit průřezové téma Environmentální výchova.
  • Během programu žáci porozumí základním ekologickým konceptům a také rozvinou své schopnosti vnímání přírody.
  • Na program Strážci Země můžete přijet i v rámci školy v přírodě.
  • SEV Český ráj nabízí i další programy, kterými můžete vyplnit např. týdenní pobyt.
Podrobné informace Fotogalerie

Proč Strážci Země

Tento program vznikl v USA jako součást nového směru environmentální výchovy tzv. Výchovy o Zemi. Za duchovního otce programu je považován Steve van Matre, zakladatel Institutu Výchovy o Zemi.

  • Střediska v zemích mimo USA tento program pouze přizpůsobují jazykově a reáliím, metody a pomůcky programu zůstávají identické.
  • I v České republice probíhá evaluace a hodnocení efektivity programu a výsledky jsou velmi pozitivní. Přečtěte si zkušenosti s programem.
Historie programuEvaluační zpráva

Kdy a kde

Program Strážci Země se koná ve Středisku ekologické výchovy Český ráj. Program probíhá na jaře a na podzim.

Pro účastníky

Pro bližší seznámení s programem doporučujeme prostudovat Balíček pro učitele, ke stažení zde, který obsahuje všechny podstatné informace. S každým učitelem, který se rozhodne se svými žáky absolvovat program Strážci Země, probereme detaily programu a všechny další otázky na osobní konzultaci. Pokud se rozhodujete pro tento program, je potřeba začít s dostatečným časovým předstihem, nejlépe několika měsíců.

  • Je třeba dobře rozplánovat všechny související aktivity (seznámení rodičů s plánovaným pobytem dětí ve středisku, udržení plánů v tajnosti před dětmi, program pracuje s prvky tajemství a tajemna atd.).

Pro samotný pobyt platí stejná pravidla, jako pro jakýkoliv jiný pobyt v přírodě. Vzhledem k tomu, že většina aktivit se odehrává v terénu, je potřeba děti vybavit odpovídajícím oblečením, přizpůsobeným ročnímu období.

Materiály ke staženíAbsolventi kurzu

Pro střediska

  • Pokud Vás program zaujal, nabízíme možnost jeho převzetí a zařazení do nabídky dalších ekocenter. Jsme garanty české verze tohoto mezinárodního programu.
Více informací

Kontakt

SEV Český ráj
Sedmihorky 72
511 01 Turnov

606 704 924 Napište nám